مجموعه ماهان صنعت تمامی نیازهای مورد استفاده خود را اعم از مناقصه و مزایده و استخدام و دیگر موارد لازم خود را از طریق درج آگهی در شبکه های اجتماعی و جراید به اطلاع مخاطبان محترم اطلاع رسانی میکند