ارتباط با ما

آدرس ما : تهران - شهرک صنعتی شمس آباد

ماهان صنعت با هدف توسعه بکارگیری محتوای علم نوین صنعت بومی داخلی و استفاده از تجربیات نیروهای تحصیل کرده و با انگیزه جهت پیش رفت تولید داخلی در حال حاضر در مرحله تحقیقات پیش تولید مشغول مطالعه راهکارهای لازم میباشند
کارخانه ماهان صنعت واقع در شهرک صنعتی شمس اباد در مجاورت فرودگاه بین المللی امام خمینی قرار دارد
توسعه اقتصادی و تولید داخلی اساس و اهداف مجموع ماهان صنعت میباشد
قابل ذکر میباشد پدربزرگوار ایشان از بنیان گذاران صنعت داخلی و بازرگانی خارجی و داخلی می باشد